Winners Cup, International
Dudnyk V / Moldovan B
Ivanov/Yermakov
16
8
1
0
2. Satz