Winners Cup, International
Kelbas/Shapoval
Korobkov/Kushch
1
3
0
1
2. Satz
8 >>