Winners Cup, International
Shapoval/Yevdokymov
Antoniuk/Svyrydenko
4
3
1
0
2. Satz
8 >>