Winners Cup, International
Korobkov/Kushch
Prytuliak R / Zalizko S
8
8
0
0
1. Satz
8 >>