Winners Cup, International
Antonenko/Zabuga
Korobkov/Kushch
3
2
1
0
2. Satz
6 >>