Winners Cup, International
Korobkov/Zapliusvichka
Kliuiev/Melnyk
7
1
1
0
2. Satz
7 >>