Winners Cup, International
Antonenko/Zabuga
Korobkov/Kushch
1
1
0
0
1. Satz
6 >>