Winners Cup, International
Shapoval/Yevdokymov
Antoniuk V / Sulyma Y
14
18
0
1
2. Satz
5 >>