Setka Cup, International
Vahta, Dmitriy
Kotik, Andrey
Startet in24 min.
1 >>
Gritsienko, Nazar
Nechyporuk, Vadym
Startet in54 min.
1 >>
Gritsienko, Nazar
Kotik, Andrey
Startet in84 min.
1 >>
Vahta, Dmitriy
Nechyporuk, Vadym
Startet in114 min.
1 >>
Gritsienko, Nazar
Vahta, Dmitriy
So. 3.7 • 03:25
1 >>
Gogenko, Sergiy
Boiko, Serhii
So. 3.7 • 06:50
1 >>
Dzyabura, Aleksander
Kozyr, Ivan
So. 3.7 • 06:55
1 >>
Trofimov, Nikita
May, Ivan
So. 3.7 • 07:20
1 >>
Vinohodov, Andrey
Kolos, Maksym
So. 3.7 • 07:25
1 >>
Kovalchuk, Nazar
Simonchuk, David
So. 3.7 • 07:35
1 >>
Ollman, Oliver
Gussarov, Oleg
So. 3.7 • 07:45
1 >>
Pismenniy, Evgeniy
Tuzhylin, Alexander
So. 3.7 • 07:50
1 >>
Dubrovin, Dmitry
Lytvynenko, Mykola
So. 3.7 • 07:55
1 >>
Kinash, Sergey
Ivanchatenko, Vladislav
So. 3.7 • 07:55
1 >>
Molochko, Anton
Baklykov, Andrey
So. 3.7 • 08:05
1 >>
Redondo, Federico
Gallego, David
So. 3.7 • 08:10
1 >>
Rutskiy, Sergei
Molochko, Aleksey
So. 3.7 • 08:10
1 >>
Apsolon, Meelis
Ollman, Oliver
So. 3.7 • 08:15
1 >>
Gogenko, Sergiy
May, Ivan
So. 3.7 • 08:20
1 >>
Zalesky, Jan
Vilhelm, Pavel
So. 3.7 • 08:20
1 >>
Dzyabura, Aleksander
Kolos, Maksym
So. 3.7 • 08:25
1 >>
Filatov, Sergey
Zhukovskij, Aleksandr
So. 3.7 • 08:30
1 >>
Tsybulin, Sergey
Simonchuk, David
So. 3.7 • 08:35
1 >>
Zharskiy, Vitaliy
Maksimiv, Sergey
So. 3.7 • 08:40
1 >>
Printsmann, Martin
Gussarov, Oleg
So. 3.7 • 08:45
1 >>
Strouhal, Vojtech
Zalesky, Jan
So. 3.7 • 08:50
1 >>
Ivanchatenko, Vladislav
Kozyr, Ivan
So. 3.7 • 08:55
1 >>
Kovalchuk, Nazar
Molochko, Anton
So. 3.7 • 09:05
1 >>
Beteta, Carlos
Gallego, David
So. 3.7 • 09:10
1 >>
Gaevy, Nazar
Molochko, Aleksey
So. 3.7 • 09:10
1 >>
Printsmann, Martin
Ollman, Oliver
So. 3.7 • 09:15
1 >>
Nemec, Michal
Vilhelm, Pavel
So. 3.7 • 09:20
1 >>
Trofimov, Nikita
Pismenniy, Evgeniy
So. 3.7 • 09:20
1 >>
Vinohodov, Andrey
Kinash, Sergey
So. 3.7 • 09:25
1 >>
Tsybulin, Sergey
Baklykov, Andrey
So. 3.7 • 09:35
1 >>
Dubrovin, Dmitry
Filatov, Sergey
So. 3.7 • 09:40
1 >>
Rutskiy, Sergei
Zharskiy, Vitaliy
So. 3.7 • 09:40
1 >>
Apsolon, Meelis
Gussarov, Oleg
So. 3.7 • 09:45
1 >>
Gogenko, Sergiy
Tuzhylin, Alexander
So. 3.7 • 09:50
1 >>
Nemec, Michal
Zalesky, Jan
So. 3.7 • 09:50
1 >>
Dzyabura, Aleksander
Ivanchatenko, Vladislav
So. 3.7 • 09:55
1 >>
Molochko, Anton
Simonchuk, David
So. 3.7 • 10:05
1 >>
Beteta, Carlos
Moreno, Jose
So. 3.7 • 10:10
1 >>
Gaevy, Nazar
Maksimiv, Sergey
So. 3.7 • 10:10
1 >>
Printsmann, Martin
Apsolon, Meelis
So. 3.7 • 10:15
1 >>
Teterya, Yuriy
Zhukovskij, Aleksandr
So. 3.7 • 10:15
1 >>
Pismenniy, Evgeniy
May, Ivan
So. 3.7 • 10:20
1 >>
Strouhal, Vojtech
Vilhelm, Pavel
So. 3.7 • 10:20
1 >>
Kinash, Sergey
Kolos, Maksym
So. 3.7 • 10:25
1 >>
Tsybulin, Sergey
Molochko, Anton
So. 3.7 • 10:35
1 >>
Zharskiy, Vitaliy
Molochko, Aleksey
So. 3.7 • 10:40
1 >>
Filatov, Sergey
Lytvynenko, Mykola
So. 3.7 • 10:50
1 >>
Nemec, Michal
Strouhal, Vojtech
So. 3.7 • 10:50
1 >>
Trofimov, Nikita
Boiko, Serhii
So. 3.7 • 10:50
1 >>
Vinohodov, Andrey
Kozyr, Ivan
So. 3.7 • 10:55
1 >>
Kovalchuk, Nazar
Baklykov, Andrey
So. 3.7 • 11:05
1 >>
Gaevy, Nazar
Zharskiy, Vitaliy
So. 3.7 • 11:10
1 >>
Dzyabura, Aleksander
Kinash, Sergey
So. 3.7 • 11:25
1 >>
Teterya, Yuriy
Filatov, Sergey
So. 3.7 • 11:25
1 >>
Tsybulin, Sergey
Kovalchuk, Nazar
So. 3.7 • 11:35
1 >>
Redondo, Federico
Moreno, Jose
So. 3.7 • 11:40
1 >>
Rutskiy, Sergei
Maksimiv, Sergey
So. 3.7 • 11:40
1 >>
Trofimov, Nikita
Tuzhylin, Alexander
So. 3.7 • 11:50
1 >>
Vinohodov, Andrey
Ivanchatenko, Vladislav
So. 3.7 • 11:55
1 >>
Dubrovin, Dmitry
Zhukovskij, Aleksandr
So. 3.7 • 12:00
1 >>
Baklykov, Andrey
Simonchuk, David
So. 3.7 • 12:05
1 >>
Beteta, Carlos
Redondo, Federico
So. 3.7 • 12:10
1 >>
Gaevy, Nazar
Rutskiy, Sergei
So. 3.7 • 12:10
1 >>
Rybachok, Vladyslav
Sastin, Vladimir
So. 3.7 • 12:15
1 >>
May, Ivan
Boiko, Serhii
So. 3.7 • 12:20
1 >>
Poluk, Alexandr
Mutl, David
So. 3.7 • 12:20
1 >>
Kolos, Maksym
Kozyr, Ivan
So. 3.7 • 12:25
1 >>
Teterya, Yuriy
Dubrovin, Dmitry
So. 3.7 • 12:35
1 >>
Maksimiv, Sergey
Molochko, Aleksey
So. 3.7 • 12:40
1 >>
Moreno, Jose
Gallego, David
So. 3.7 • 12:40
1 >>
Lokotar, Jaanus
Rybachok, Vladyslav
So. 3.7 • 12:45
1 >>
Gogenko, Sergiy
Trofimov, Nikita
So. 3.7 • 12:50
1 >>
Vilhelm, Pavel
Poluk, Alexandr
So. 3.7 • 12:50
1 >>
Dzyabura, Aleksander
Vinohodov, Andrey
So. 3.7 • 12:55
1 >>
Aksjonov, Nikita
Sastin, Vladimir
So. 3.7 • 13:15
1 >>
Libovicky, Radek
Mutl, David
So. 3.7 • 13:20
1 >>
Pismenniy, Evgeniy
Boiko, Serhii
So. 3.7 • 13:20
1 >>
Kinash, Sergey
Kozyr, Ivan
So. 3.7 • 13:25
1 >>
Aksjonov, Nikita
Rybachok, Vladyslav
So. 3.7 • 13:45
1 >>
Libovicky, Radek
Poluk, Alexandr
So. 3.7 • 13:50
1 >>
Tuzhylin, Alexander
May, Ivan
So. 3.7 • 13:50
1 >>
Ivanchatenko, Vladislav
Kolos, Maksym
So. 3.7 • 13:55
1 >>
Vilhelm, Pavel
Mutl, David
So. 3.7 • 14:20
1 >>
Libovicky, Radek
Vilhelm, Pavel
So. 3.7 • 14:50
1 >>