TT Cup, International
Omicinskiy, Evgeniy
Telyugin, Zakhar
Nicht gestartet
Kolos, Maksym
Lebed, Dmitriy
Startet in1 min.
1 >>
Baystryuchenko, Dmitriy
Kozyr, Ivan
Startet in6 min.
1 >>
Ivanchatenko, Vladislav
Omicinskiy, Evgeniy
Startet in11 min.
1 >>
Matvienko, Sergey
Krasutskyi, Adam
Startet in16 min.
1 >>
Klimov, Vitaliy
Tuchkevych, Volodymyr
Startet in21 min.
1 >>
Rutskiy, Sergei
Zharskiy, Vitaliy
Startet in26 min.
1 >>
Krokhmal, Vitaliy
Grushko, Vadim
Startet in31 min.
1 >>
Kolos, Maksym
Kozyr, Ivan
Startet in36 min.
1 >>
Baystryuchenko, Dmitriy
Lebed, Dmitriy
Startet in41 min.
1 >>
Shtukovanyi, Roman
Telyugin, Zakhar
Startet in46 min.
1 >>
Yaroshenko, Anton
Korbut, Nikita
Startet in51 min.
1 >>
Kostiuk, Oleksandr
Kaptanovsky, Andrey
Startet in56 min.
1 >>
Zenyuk, Andrey
Haievyi, Nazarii
Startet in61 min.
1 >>
Khamurda, Vitaliy
Naida, Alexander
Startet in66 min.
1 >>
Ivanchatenko, Vladislav
Shtukovanyi, Roman
Startet in81 min.
1 >>
Matvienko, Sergey
Yaroshenko, Anton
Startet in86 min.
1 >>
Klimov, Vitaliy
Vatsin, Igor
Startet in91 min.
1 >>
Zharskiy, Vitaliy
Maksimiv, Sergey
Startet in96 min.
1 >>
Grushko, Vadim
Spartak, Abalmaz
Startet in101 min.
1 >>
Baystryuchenko, Dmitriy
Kozyr, Ivan
Startet in111 min.
1 >>
Kaptanovsky, Andrey
Tuchkevych, Volodymyr
Heute • 17:15
1 >>
Zenyuk, Andrey
Zharskiy, Vitaliy
Heute • 17:20
1 >>
Khamurda, Vitaliy
Grushko, Vadim
Heute • 17:25
1 >>
Klimov, Vitaliy
Kaptanovsky, Andrey
Heute • 17:50
1 >>
Rutskiy, Sergei
Haievyi, Nazarii
Heute • 17:55
1 >>
Krokhmal, Vitaliy
Naida, Alexander
Heute • 18:00
1 >>
Kubrak, Serhii
Kurilenko, Oleg
Heute • 18:05
1 >>
Pugach, Prokhor
Kikot, Viktor
Heute • 18:10
1 >>
Kostiuk, Oleksandr
Vatsin, Igor
Heute • 18:25
1 >>
Zenyuk, Andrey
Rutskiy, Sergei
Heute • 18:30
1 >>
Khamurda, Vitaliy
Krokhmal, Vitaliy
Heute • 18:35
1 >>
Tytyunnik, Oleksii
Kurilenko, Oleg
Heute • 18:40
1 >>
Kubrak, Serhii
Pugach, Prokhor
Heute • 18:45
1 >>
Klimov, Vitaliy
Kostiuk, Oleksandr
Heute • 19:00
1 >>
Haievyi, Nazarii
Maksimiv, Sergey
Heute • 19:05
1 >>
Naida, Alexander
Spartak, Abalmaz
Heute • 19:10
1 >>
Tytyunnik, Oleksii
Kikot, Viktor
Heute • 19:15
1 >>
Pugach, Prokhor
Kurilenko, Oleg
Heute • 19:20
1 >>
Vatsin, Igor
Tuchkevych, Volodymyr
Heute • 19:35
1 >>
Tytyunnik, Oleksii
Pugach, Prokhor
Heute • 19:50
1 >>
Kubrak, Serhii
Kikot, Viktor
Heute • 19:55
1 >>
Tytyunnik, Oleksii
Kubrak, Serhii
Heute • 20:25
1 >>
Kikot, Viktor
Kurilenko, Oleg
Heute • 20:30
1 >>
Fashchevskiy, Ivan
Kuznetsov, Ihor
Heute • 21:35
1 >>
Vashchuk, Roman
Melkumyan, Samvel
Heute • 21:45
1 >>
Formaziuk, Oleh
Demchuk, Igor
Heute • 22:15
1 >>
Yarovoi, Oleksandr
Kuznetsov, Ihor
Heute • 22:35
1 >>
Krysak, Andrey
Melkumyan, Samvel
Heute • 22:45
1 >>
Yarovoi, Oleksandr
Fashchevskiy, Ivan
Heute • 23:05
1 >>
Vashchuk, Roman
Formaziuk, Oleh
Heute • 23:15
1 >>
Zakharov, Yan
Kuznetsov, Ihor
Heute • 23:35
1 >>
Krysak, Andrey
Demchuk, Igor
Heute • 23:45
1 >>
Formaziuk, Oleh
Melkumyan, Samvel
Di. 7.12 • 00:15
1 >>
Krysak, Andrey
Formaziuk, Oleh
Di. 7.12 • 00:45
1 >>
Vashchuk, Roman
Demchuk, Igor
Di. 7.12 • 01:15
1 >>
Krysak, Andrey
Vashchuk, Roman
Di. 7.12 • 01:45
1 >>
Demchuk, Igor
Melkumyan, Samvel
Di. 7.12 • 02:15
1 >>
Mehr anzeigen