TT Cup, International
Oliynyk, Roman
Malchuk, Stanislav
1
3
Beendet
Treschetka, Mykolay
Nevmyvaka, Yurii
Startet in12 min.
1 >>
Arzanov, Dmitry
Selin, Andriy
Heute • 05:50
1 >>
Syksa, Aleksandr
Stasevskiy, Oleg
Heute • 05:55
1 >>
Komar, Vadim
Derevinskiy, Dmitriy
Heute • 06:25
1 >>
Zakladnyi, Mykola
Kuznetsov, Ihor
Heute • 06:30
1 >>
Troian, Andrii
Zaporozhets, Dmitriy
Heute • 06:35
1 >>
Vashchuk, Roman
Matsehora, Ihor
Heute • 06:45
1 >>
Vorsulyak, Yaroslav
Petryshyn, Igor
Heute • 06:50
1 >>
Gorkavenko, Yevgen
Androsov, Vladimir
Heute • 06:55
1 >>
Dzyabura, Aleksander
Kinash, Sergey
Heute • 07:00
1 >>
Yarovoi, Oleksandr
Kubrak, Serhii
Heute • 07:05
1 >>
Zapletniuk, Anatolii
Troian, Andrii
Heute • 07:10
1 >>
Vatsin, Igor
Vashchuk, Roman
Heute • 07:20
1 >>
Ivasiv, Volodymyr
Tkachuk, Oleksii
Heute • 07:25
1 >>
Lebed, Dmitriy
Grushko, Vadim
Heute • 07:30
1 >>
Ponomarenko, Dmytro
Kyselar, Andrii
Heute • 07:30
1 >>
Shindel, Alexei
Selin, Andriy
Heute • 07:35
1 >>
Pokydko, Sergey
Stasevskiy, Oleg
Heute • 07:40
1 >>
Gergelyuk, Sergei
Zaporozhets, Dmitriy
Heute • 07:45
1 >>
Tuchkevych, Volodymyr
Matsehora, Ihor
Heute • 07:55
1 >>
Tsolik, Petro
Petryshyn, Igor
Heute • 08:00
1 >>
Naida, Alexander
Spartak, Abalmaz
Heute • 08:05
1 >>
Sklifos, Serhii
Androsov, Vladimir
Heute • 08:05
1 >>
Arzanov, Dmitry
Kinash, Sergey
Heute • 08:10
1 >>
Syksa, Aleksandr
Kubrak, Serhii
Heute • 08:15
1 >>
Gergelyuk, Sergei
Troian, Andrii
Heute • 08:20
1 >>
Tuchkevych, Volodymyr
Vashchuk, Roman
Heute • 08:30
1 >>
Vorsulyak, Yaroslav
Ivasiv, Volodymyr
Heute • 08:35
1 >>
Gorkavenko, Yevgen
Ponomarenko, Dmytro
Heute • 08:40
1 >>
Naida, Alexander
Grushko, Vadim
Heute • 08:40
1 >>
Komar, Vadim
Dzyabura, Aleksander
Heute • 08:45
1 >>
Zakladnyi, Mykola
Yarovoi, Oleksandr
Heute • 08:50
1 >>
Zapletniuk, Anatolii
Zaporozhets, Dmitriy
Heute • 08:55
1 >>
Vatsin, Igor
Matsehora, Ihor
Heute • 09:05
1 >>
Tsolik, Petro
Tkachuk, Oleksii
Heute • 09:10
1 >>
Lebed, Dmitriy
Spartak, Abalmaz
Heute • 09:15
1 >>
Sklifos, Serhii
Kyselar, Andrii
Heute • 09:15
1 >>
Shindel, Alexei
Derevinskiy, Dmitriy
Heute • 09:20
1 >>
Pokydko, Sergey
Kuznetsov, Ihor
Heute • 09:25
1 >>
Gergelyuk, Sergei
Zapletniuk, Anatolii
Heute • 09:30
1 >>
Tuchkevych, Volodymyr
Vatsin, Igor
Heute • 09:40
1 >>
Ivasiv, Volodymyr
Petryshyn, Igor
Heute • 09:45
1 >>
Naida, Alexander
Lebed, Dmitriy
Heute • 09:50
1 >>
Ponomarenko, Dmytro
Androsov, Vladimir
Heute • 09:50
1 >>
Kinash, Sergey
Selin, Andriy
Heute • 09:55
1 >>
Kubrak, Serhii
Stasevskiy, Oleg
Heute • 10:00
1 >>
Tsolik, Petro
Ivasiv, Volodymyr
Heute • 10:20
1 >>
Sklifos, Serhii
Ponomarenko, Dmytro
Heute • 10:25
1 >>
Arzanov, Dmitry
Komar, Vadim
Heute • 10:30
1 >>
Syksa, Aleksandr
Zakladnyi, Mykola
Heute • 10:35
1 >>
Vorsulyak, Yaroslav
Tkachuk, Oleksii
Heute • 10:55
1 >>
Gorkavenko, Yevgen
Kyselar, Andrii
Heute • 11:00
1 >>
Shindel, Alexei
Kinash, Sergey
Heute • 11:05
1 >>
Pokydko, Sergey
Kubrak, Serhii
Heute • 11:10
1 >>
Tsolik, Petro
Vorsulyak, Yaroslav
Heute • 11:30
1 >>
Sklifos, Serhii
Gorkavenko, Yevgen
Heute • 11:35
1 >>
Dzyabura, Aleksander
Derevinskiy, Dmitriy
Heute • 11:40
1 >>
Yarovoi, Oleksandr
Kuznetsov, Ihor
Heute • 11:45
1 >>
Tkachuk, Oleksii
Petryshyn, Igor
Heute • 12:05
1 >>
Kyselar, Andrii
Androsov, Vladimir
Heute • 12:10
1 >>
Komar, Vadim
Selin, Andriy
Heute • 12:15
1 >>
Zakladnyi, Mykola
Stasevskiy, Oleg
Heute • 12:20
1 >>
Shindel, Alexei
Dzyabura, Aleksander
Heute • 12:50
1 >>
Pokydko, Sergey
Yarovoi, Oleksandr
Heute • 12:55
1 >>
Komar, Vadim
Kinash, Sergey
Heute • 13:25
1 >>
Zakladnyi, Mykola
Kubrak, Serhii
Heute • 13:30
1 >>
Arzanov, Dmitry
Derevinskiy, Dmitriy
Heute • 14:00
1 >>
Syksa, Aleksandr
Kuznetsov, Ihor
Heute • 14:05
1 >>
Shindel, Alexei
Komar, Vadim
Heute • 14:35
1 >>
Pokydko, Sergey
Zakladnyi, Mykola
Heute • 14:40
1 >>
Arzanov, Dmitry
Dzyabura, Aleksander
Heute • 15:10
1 >>
Syksa, Aleksandr
Yarovoi, Oleksandr
Heute • 15:15
1 >>
Derevinskiy, Dmitriy
Selin, Andriy
Heute • 15:45
1 >>
Kuznetsov, Ihor
Stasevskiy, Oleg
Heute • 15:50
1 >>
Shindel, Alexei
Arzanov, Dmitry
Heute • 16:20
1 >>
Pokydko, Sergey
Syksa, Aleksandr
Heute • 16:25
1 >>
Dzyabura, Aleksander
Selin, Andriy
Heute • 16:55
1 >>
Yarovoi, Oleksandr
Stasevskiy, Oleg
Heute • 17:00
1 >>
Kinash, Sergey
Derevinskiy, Dmitriy
Heute • 17:30
1 >>
Kubrak, Serhii
Kuznetsov, Ihor
Heute • 17:35
1 >>
Mehr anzeigen