TT Cup, International
Zapletniuk, Anatolii
Demchuk, Igor
Startet in25 min.
1 >>
Tuchkevych, Volodymyr
Bohdan, Zdrobylko
Startet in55 min.
1 >>
Zapletniuk, Anatolii
Bohdan, Zdrobylko
Startet in115 min.
1 >>
Trofimov, Nikita
Krutko, Aleksey
Sa. 25.6 • 06:50
1 >>
Boiko, Serhii
Shcherbak, Denys
Sa. 25.6 • 07:20
1 >>
Kuznetsov, Ihor
Artem, Borysov
Sa. 25.6 • 07:25
1 >>
Levshin, Anatoly
Kovalchuk, Nazar
Sa. 25.6 • 07:35
1 >>
Kohut, Bohdan
Pismenniy, Evgeniy
Sa. 25.6 • 07:50
1 >>
Kiulo, Sergey
Yarovoi, Oleksandr
Sa. 25.6 • 07:55
1 >>
Teterya, Yuriy
Lytvynenko, Mykola
Sa. 25.6 • 07:55
1 >>
Simonchuk, David
Schepanskiy, Yuriy
Sa. 25.6 • 08:05
1 >>
Aksenin, Vasyl
Trofymchuk, Artem
Sa. 25.6 • 08:10
1 >>
Ruzicka, Josef
Kulisek, Marek
Sa. 25.6 • 08:20
1 >>
Trofimov, Nikita
Shcherbak, Denys
Sa. 25.6 • 08:20
1 >>
Stasevskiy, Oleg
Artem, Borysov
Sa. 25.6 • 08:25
1 >>
Dubrovin, Dmitry
Teterya, Yuriy
Sa. 25.6 • 08:30
1 >>
Baklykov, Andrey
Kovalchuk, Nazar
Sa. 25.6 • 08:35
1 >>
Vorsulyak, Yaroslav
Kalyniuk, Dmytro
Sa. 25.6 • 08:40
1 >>
Fabini, Marek
Ruzicka, Josef
Sa. 25.6 • 08:50
1 >>
Pismenniy, Evgeniy
Krutko, Aleksey
Sa. 25.6 • 08:50
1 >>
Filatov, Sergey
Lytvynenko, Mykola
Sa. 25.6 • 09:05
1 >>
Levshin, Anatoly
Simonchuk, David
Sa. 25.6 • 09:05
1 >>
Solomianyi, Ihor
Trofymchuk, Artem
Sa. 25.6 • 09:10
1 >>
Boiko, Serhii
Kohut, Bohdan
Sa. 25.6 • 09:20
1 >>
Fiklik, Ondrej
Kulisek, Marek
Sa. 25.6 • 09:20
1 >>
Kuznetsov, Ihor
Kiulo, Sergey
Sa. 25.6 • 09:25
1 >>
Baklykov, Andrey
Schepanskiy, Yuriy
Sa. 25.6 • 09:35
1 >>
Aksenin, Vasyl
Vorsulyak, Yaroslav
Sa. 25.6 • 09:40
1 >>
Filatov, Sergey
Teterya, Yuriy
Sa. 25.6 • 09:40
1 >>
Fiklik, Ondrej
Ruzicka, Josef
Sa. 25.6 • 09:50
1 >>
Trofimov, Nikita
Pismenniy, Evgeniy
Sa. 25.6 • 09:50
1 >>
Stasevskiy, Oleg
Yarovoi, Oleksandr
Sa. 25.6 • 09:55
1 >>
Simonchuk, David
Kovalchuk, Nazar
Sa. 25.6 • 10:05
1 >>
Solomianyi, Ihor
Kalyniuk, Dmytro
Sa. 25.6 • 10:10
1 >>
Dubrovin, Dmitry
Lytvynenko, Mykola
Sa. 25.6 • 10:15
1 >>
Fabini, Marek
Kulisek, Marek
Sa. 25.6 • 10:20
1 >>
Kohut, Bohdan
Shcherbak, Denys
Sa. 25.6 • 10:20
1 >>
Kiulo, Sergey
Artem, Borysov
Sa. 25.6 • 10:25
1 >>
Baklykov, Andrey
Simonchuk, David
Sa. 25.6 • 10:35
1 >>
Vorsulyak, Yaroslav
Trofymchuk, Artem
Sa. 25.6 • 10:40
1 >>
Boiko, Serhii
Krutko, Aleksey
Sa. 25.6 • 10:50
1 >>
Fiklik, Ondrej
Fabini, Marek
Sa. 25.6 • 10:50
1 >>
Filatov, Sergey
Dubrovin, Dmitry
Sa. 25.6 • 10:50
1 >>
Levshin, Anatoly
Schepanskiy, Yuriy
Sa. 25.6 • 11:05
1 >>
Solomianyi, Ihor
Vorsulyak, Yaroslav
Sa. 25.6 • 11:10
1 >>
Trofimov, Nikita
Kohut, Bohdan
Sa. 25.6 • 11:20
1 >>
Stasevskiy, Oleg
Kiulo, Sergey
Sa. 25.6 • 11:25
1 >>
Baklykov, Andrey
Levshin, Anatoly
Sa. 25.6 • 11:35
1 >>
Aksenin, Vasyl
Kalyniuk, Dmytro
Sa. 25.6 • 11:40
1 >>
Boiko, Serhii
Pismenniy, Evgeniy
Sa. 25.6 • 11:50
1 >>
Kuznetsov, Ihor
Yarovoi, Oleksandr
Sa. 25.6 • 11:55
1 >>
Schepanskiy, Yuriy
Kovalchuk, Nazar
Sa. 25.6 • 12:05
1 >>
Solomianyi, Ihor
Aksenin, Vasyl
Sa. 25.6 • 12:10
1 >>
Shcherbak, Denys
Krutko, Aleksey
Sa. 25.6 • 12:20
1 >>
Kalyniuk, Dmytro
Trofymchuk, Artem
Sa. 25.6 • 12:40
1 >>
Jicha, David
Kulveit, Jonas
Sa. 25.6 • 12:50
1 >>
Trofimov, Nikita
Boiko, Serhii
Sa. 25.6 • 12:50
1 >>
Stasevskiy, Oleg
Kuznetsov, Ihor
Sa. 25.6 • 12:55
1 >>
Kohut, Bohdan
Krutko, Aleksey
Sa. 25.6 • 13:20
1 >>
Pismenniy, Evgeniy
Shcherbak, Denys
Sa. 25.6 • 13:50
1 >>
Sulc, Martin
Kulveit, Jonas
Sa. 25.6 • 13:50
1 >>
Yarovoi, Oleksandr
Artem, Borysov
Sa. 25.6 • 13:55
1 >>
Sulc, Martin
Jicha, David
Sa. 25.6 • 14:50
1 >>
Marat, Filip
Zaplatilek, Ctibor
Sa. 25.6 • 20:20
1 >>
Fiklik, Ondrej
Marat, Filip
Sa. 25.6 • 20:50
1 >>
Pasek, Dominik
Zaplatilek, Ctibor
Sa. 25.6 • 21:20
1 >>
Pasek, Dominik
Marat, Filip
Sa. 25.6 • 21:50
1 >>
Pasek, Dominik
Fiklik, Ondrej
Sa. 25.6 • 22:50
1 >>