TT Cup, International
Kaptanovsky, Andrey
Rybachuk, Roman
Startet in25 min.
1 >>
Berezynskyi, Serhii
Semeniuk, Illya
Startet in55 min.
1 >>
Kaptanovsky, Andrey
Berezynskyi, Serhii
Startet in85 min.
1 >>
Shcherbak, Denys
Shkurupii, Oleksandr
Fr. 27.5 • 06:50
1 >>
Ivanchatenko, Vladislav
Pokydko, Sergey
Fr. 27.5 • 06:55
1 >>
Kebalo, Denis
Krutko, Aleksey
Fr. 27.5 • 07:20
1 >>
Kubrak, Serhii
Kikot, Viktor
Fr. 27.5 • 07:25
1 >>
Pismenniy, Evgeniy
Boiko, Serhii
Fr. 27.5 • 07:50
1 >>
Abroskin, Yuriy
Kyselyov, Mykola
Fr. 27.5 • 07:55
1 >>
Dzyabura, Aleksander
Komar, Vadim
Fr. 27.5 • 07:55
1 >>
Shcherbak, Denys
Krutko, Aleksey
Fr. 27.5 • 08:20
1 >>
Ivanchatenko, Vladislav
Kikot, Viktor
Fr. 27.5 • 08:25
1 >>
Poliakov, Serhii
Gorkavenko, Yevgen
Fr. 27.5 • 08:30
1 >>
Boiko, Serhii
Shkurupii, Oleksandr
Fr. 27.5 • 08:50
1 >>
Komar, Vadim
Pokydko, Sergey
Fr. 27.5 • 08:55
1 >>
Ponomarenko, Dmytro
Kyselyov, Mykola
Fr. 27.5 • 09:05
1 >>
Kebalo, Denis
Pismenniy, Evgeniy
Fr. 27.5 • 09:20
1 >>
Kubrak, Serhii
Dzyabura, Aleksander
Fr. 27.5 • 09:25
1 >>
Abroskin, Yuriy
Poliakov, Serhii
Fr. 27.5 • 09:40
1 >>
Shcherbak, Denys
Boiko, Serhii
Fr. 27.5 • 09:50
1 >>
Ivanchatenko, Vladislav
Komar, Vadim
Fr. 27.5 • 09:55
1 >>
Ponomarenko, Dmytro
Gorkavenko, Yevgen
Fr. 27.5 • 10:15
1 >>
Pismenniy, Evgeniy
Krutko, Aleksey
Fr. 27.5 • 10:20
1 >>
Dzyabura, Aleksander
Kikot, Viktor
Fr. 27.5 • 10:25
1 >>
Kebalo, Denis
Shkurupii, Oleksandr
Fr. 27.5 • 10:50
1 >>
Poliakov, Serhii
Kyselyov, Mykola
Fr. 27.5 • 10:50
1 >>
Shcherbak, Denys
Pismenniy, Evgeniy
Fr. 27.5 • 11:20
1 >>
Ivanchatenko, Vladislav
Dzyabura, Aleksander
Fr. 27.5 • 11:25
1 >>
Ponomarenko, Dmytro
Poliakov, Serhii
Fr. 27.5 • 11:25
1 >>
Kebalo, Denis
Boiko, Serhii
Fr. 27.5 • 11:50
1 >>
Kubrak, Serhii
Komar, Vadim
Fr. 27.5 • 11:55
1 >>
Krutko, Aleksey
Shkurupii, Oleksandr
Fr. 27.5 • 12:20
1 >>
Kikot, Viktor
Pokydko, Sergey
Fr. 27.5 • 12:25
1 >>
Ponomarenko, Dmytro
Abroskin, Yuriy
Fr. 27.5 • 12:35
1 >>
Shcherbak, Denys
Kebalo, Denis
Fr. 27.5 • 12:50
1 >>
Ivanchatenko, Vladislav
Kubrak, Serhii
Fr. 27.5 • 12:55
1 >>
Gorkavenko, Yevgen
Kyselyov, Mykola
Fr. 27.5 • 13:10
1 >>
Pismenniy, Evgeniy
Shkurupii, Oleksandr
Fr. 27.5 • 13:20
1 >>
Dzyabura, Aleksander
Pokydko, Sergey
Fr. 27.5 • 13:25
1 >>
Boiko, Serhii
Krutko, Aleksey
Fr. 27.5 • 13:50
1 >>
Komar, Vadim
Kikot, Viktor
Fr. 27.5 • 13:55
1 >>
Kotik, Andrey
Vahta, Dmitriy
Fr. 27.5 • 14:00
1 >>
Yunchyk, Valentyn
Kotik, Andrey
Fr. 27.5 • 14:30
1 >>
Nechyporuk, Vadym
Vahta, Dmitriy
Fr. 27.5 • 15:00
1 >>
Nechyporuk, Vadym
Kotik, Andrey
Fr. 27.5 • 15:30
1 >>
Yunchyk, Valentyn
Vahta, Dmitriy
Fr. 27.5 • 16:00
1 >>
Nechyporuk, Vadym
Yunchyk, Valentyn
Fr. 27.5 • 16:30
1 >>