TT Cup, International
Sukovatiy, Igor
Kovalov, Oleksandr
2
2
2
2
5. Satz
7 >>
Mikluha, Oleg
Furman, Oleg
11
13
1
1
2. Break
8 >>
Akhlamov, Sergiy
Moshynskyy, Oleg
Startet in2 min.
1 >>
Plushch, Pavlo
Zhuravlev, Aleksandr
Startet in2 min.
1 >>
Nemchenko, Denis
Sandulenko, Uriy
Startet in7 min.
1 >>
Skachenko, Serhii
Rubtsov, Eduard
Startet in12 min.
1 >>
Myrza, Anton
Zaika, Bogdan
Startet in17 min.
1 >>
Sazonov, Eugene
Mikluha, Oleg
Startet in22 min.
1 >>
Klimov, Vitaliy
Tuchkevych, Volodymyr
Startet in27 min.
1 >>
Pokydko, Sergey
Derevinskiy, Dmitriy
Startet in37 min.
1 >>
Pyasta, Pavlo
Poliakov, Serhii
Startet in37 min.
1 >>
Kovalov, Oleksandr
Ivanov, Ruslan
Startet in42 min.
1 >>
Norkin, Roman
Kovalenko, Vyacheslav
Startet in47 min.
1 >>
Kaptanovsky, Andrey
Kostiuk, Oleksandr
Startet in62 min.
1 >>
Akhlamov, Sergiy
Pyasta, Pavlo
Startet in72 min.
1 >>
Plushch, Pavlo
Pokydko, Sergey
Startet in72 min.
1 >>
Sukovatiy, Igor
Alekseenko, Dmytro
Startet in77 min.
1 >>
Skachenko, Serhii
Norkin, Roman
Startet in82 min.
1 >>
Komar, Vadim
Zhuravlev, Aleksandr
Startet in107 min.
1 >>
Maksymchuk, Igor
Moshynskyy, Oleg
Startet in107 min.
1 >>
Nemchenko, Denis
Kovalov, Oleksandr
Startet in112 min.
1 >>
Kovalenko, Vyacheslav
Geratschenko, Andriy
Startet in117 min.
1 >>
Plishilo, Volodymyr
Vadim, Tokar
Heute • 11:30
1 >>
Akhlamov, Sergiy
Maksymchuk, Igor
Heute • 11:35
1 >>
Plushch, Pavlo
Komar, Vadim
Heute • 11:35
1 >>
Sukovatiy, Igor
Sandulenko, Uriy
Heute • 11:40
1 >>
Moshynskyy, Oleg
Poliakov, Serhii
Heute • 12:10
1 >>
Zhuravlev, Aleksandr
Derevinskiy, Dmitriy
Heute • 12:10
1 >>
Ivanov, Ruslan
Alekseenko, Dmytro
Heute • 12:15
1 >>
Gordiy, Andrey
Vadim, Tokar
Heute • 12:40
1 >>
Nemchenko, Denis
Sukovatiy, Igor
Heute • 12:50
1 >>
Myrza, Anton
Zaika, Bogdan
Heute • 13:00
1 >>
Kovalov, Oleksandr
Alekseenko, Dmytro
Heute • 13:25
1 >>
Sandulenko, Uriy
Ivanov, Ruslan
Heute • 14:00
1 >>
Nechyporuk, Vadym
Kotik, Andrey
Heute • 14:20
1 >>
Vahta, Dmitriy
Gritsienko, Nazar
Heute • 14:55
1 >>
Nazrin, Avraham
Kotik, Andrey
Heute • 15:30
1 >>
Nechyporuk, Vadym
Vahta, Dmitriy
Heute • 16:05
1 >>
Nazrin, Avraham
Gritsienko, Nazar
Heute • 16:40
1 >>
Vahta, Dmitriy
Kotik, Andrey
Heute • 17:15
1 >>
Nazrin, Avraham
Vahta, Dmitriy
Heute • 17:50
1 >>
Nechyporuk, Vadym
Gritsienko, Nazar
Heute • 18:25
1 >>
Nazrin, Avraham
Nechyporuk, Vadym
Heute • 19:00
1 >>
Gritsienko, Nazar
Kotik, Andrey
Heute • 19:35
1 >>
Treschetka, Mykolay
Oliynyk, Roman
Heute • 21:45
1 >>
Malchuk, Stanislav
Nevmyvaka, Yurii
Heute • 22:15
1 >>
Naumchuk, Maxim
Oliynyk, Roman
Heute • 22:45
1 >>
Treschetka, Mykolay
Malchuk, Stanislav
Heute • 23:15
1 >>
Naumchuk, Maxim
Nevmyvaka, Yurii
Heute • 23:45
1 >>
Malchuk, Stanislav
Oliynyk, Roman
Mi. 8.12 • 00:15
1 >>
Naumchuk, Maxim
Malchuk, Stanislav
Mi. 8.12 • 00:45
1 >>
Treschetka, Mykolay
Nevmyvaka, Yurii
Mi. 8.12 • 01:15
1 >>
Naumchuk, Maxim
Treschetka, Mykolay
Mi. 8.12 • 01:45
1 >>
Nevmyvaka, Yurii
Oliynyk, Roman
Mi. 8.12 • 02:15
1 >>
Mehr anzeigen