Ukraine Win Cup, International
Levshin, Anatoly
Yurchenko, Gennadiy
Startet in5 min.
1 >>
Ivashkin, Aleksander
Tatarinov, Valeriy
Startet in20 min.
1 >>
Lazebny, Ruslan
Shcherbak, Denys
Startet in35 min.
1 >>
Sheshurak, Lubomir
Chernayvskiy, Serhii
Startet in50 min.
1 >>
Levshin, Anatoly
Shcherbak, Denys
Startet in65 min.
1 >>
Chernayvskiy, Serhii
Tatarinov, Valeriy
Startet in80 min.
1 >>
Lazebny, Ruslan
Yurchenko, Gennadiy
Startet in95 min.
1 >>
Sheshurak, Lubomir
Ivashkin, Aleksander
Startet in110 min.
1 >>
Levshin, Anatoly
Lazebny, Ruslan
Do. 23.3 • 02:00
1 >>
Shcherbak, Denys
Yurchenko, Gennadiy
Do. 23.3 • 02:30
1 >>
Yurchenko, Gennadiy
Levshin, Anatoly
Do. 23.3 • 03:00
1 >>
Shcherbak, Denys
Lazebny, Ruslan
Do. 23.3 • 03:30
1 >>
Shcherbak, Denys
Levshin, Anatoly
Do. 23.3 • 04:00
1 >>
Yurchenko, Gennadiy
Lazebny, Ruslan
Do. 23.3 • 04:30
1 >>
Lazebny, Ruslan
Levshin, Anatoly
Do. 23.3 • 05:00
1 >>
Yurchenko, Gennadiy
Shcherbak, Denys
Do. 23.3 • 05:30
1 >>
Alekseenko, Dmytro
Kovalenko, Vyacheslav
Do. 23.3 • 06:30
1 >>
Alekseenko, Dmytro
Metla, Alexey
Do. 23.3 • 07:30
1 >>
Shukin, Dmitriy
Trydukh, Igor
Do. 23.3 • 07:45
1 >>
Pogonov, Alexander
Trydukh, Igor
Do. 23.3 • 08:15
1 >>
Kovalenko, Vyacheslav
Metla, Alexey
Do. 23.3 • 08:30
1 >>
Shukin, Dmitriy
Zavinskiy, Sergey
Do. 23.3 • 08:45
1 >>
Kovalenko, Vyacheslav
Alekseenko, Dmytro
Do. 23.3 • 09:30
1 >>
Trydukh, Igor
Zavinskiy, Sergey
Do. 23.3 • 09:45
1 >>
Metla, Alexey
Alekseenko, Dmytro
Do. 23.3 • 10:30
1 >>
Trydukh, Igor
Shukin, Dmitriy
Do. 23.3 • 10:45
1 >>
Krokhmal, Vitaliy
Samoylov, Vladimir
Do. 23.3 • 13:45
1 >>