Ukraine Win Cup, International
Maksimenko, Artem
Riabukhin, Anton
Startet in14 min.
1 >>
Krutko, Aleksey
Pavlyuk, Oleg
Startet in44 min.
1 >>
Panin, Vyacheslav
Dyakov, Vladimir
Startet in59 min.
1 >>
Krutko, Aleksey
Riabukhin, Anton
Startet in74 min.
1 >>
Pogonov, Alexander
Ptitsyn, Dmitriy
Startet in74 min.
1 >>
Onischenko, Ruslan
Samoylov, Vladimir
Startet in104 min.
1 >>
Goloveshkin, Aleksey
Ptitsyn, Dmitriy
Heute • 11:30
1 >>
Cherevko, Roman
Trofimov, Nikita
Heute • 12:30
1 >>
Fedorchenko, Andriy
Popov, Anton
Heute • 12:30
1 >>
Ermolaev, Aleksandr
Goradze, Artur
Heute • 12:45
1 >>
Smetenko, Vadim
Kalenik, Sergey
Heute • 12:45
1 >>
Kuzyo, Lev
Masko, Yevhen
Heute • 13:00
1 >>
Popov, Anton
Cherevko, Roman
Heute • 13:00
1 >>
Goradze, Artur
Averyanov, Aleksandr
Heute • 13:15
1 >>
Khorolsky, Vitaly
Krokhmal, Vitaliy
Heute • 13:15
1 >>
Masko, Yevhen
Derypaska, Roman
Heute • 13:30
1 >>
Trofimov, Nikita
Zemyancev, Sergei
Heute • 13:30
1 >>
Averyanov, Aleksandr
Khorolsky, Vitaly
Heute • 13:45
1 >>
Kalenik, Sergey
Krokhmal, Vitaliy
Heute • 13:45
1 >>
Cherevko, Roman
Fedorchenko, Andriy
Heute • 14:00
1 >>
Metla, Alexey
Tsubera, Roman
Heute • 14:00
1 >>
Popov, Anton
Kuzyo, Lev
Heute • 14:00
1 >>
Smetenko, Vadim
Ermolaev, Aleksandr
Heute • 14:15
1 >>
Fedorchenko, Andriy
Trofimov, Nikita
Heute • 14:30
1 >>
Grabskiy, Andrey
Kalianov, Viktor
Heute • 14:30
1 >>
Kuzyo, Lev
Cherevko, Roman
Heute • 14:30
1 >>
Averyanov, Aleksandr
Ermolaev, Aleksandr
Heute • 14:45
1 >>
Derypaska, Roman
Popov, Anton
Heute • 15:00
1 >>
Metla, Alexey
Grabskiy, Andrey
Heute • 15:00
1 >>
Khorolsky, Vitaly
Deynega, Maksim
Heute • 15:15
1 >>
Krokhmal, Vitaliy
Averyanov, Aleksandr
Heute • 15:15
1 >>
Trofimov, Nikita
Masko, Yevhen
Heute • 15:30
1 >>
Tsubera, Roman
Kalianov, Viktor
Heute • 15:30
1 >>
Kalenik, Sergey
Averyanov, Aleksandr
Heute • 15:45
1 >>
Cherevko, Roman
Derypaska, Roman
Heute • 16:00
1 >>
Ermolaev, Aleksandr
Deynega, Maksim
Heute • 16:15
1 >>
Smetenko, Vadim
Khorolsky, Vitaly
Heute • 16:15
1 >>
Goradze, Artur
Kalenik, Sergey
Heute • 16:45
1 >>
Khorolsky, Vitaly
Ermolaev, Aleksandr
Heute • 16:45
1 >>
Averyanov, Aleksandr
Deynega, Maksim
Heute • 17:15
1 >>
Krokhmal, Vitaliy
Smetenko, Vadim
Heute • 17:15
1 >>
Cherevko, Roman
Masko, Yevhen
Heute • 17:30
1 >>
Trofimov, Nikita
Popov, Anton
Heute • 17:30
1 >>
Kalenik, Sergey
Deynega, Maksim
Heute • 17:45
1 >>
Smetenko, Vadim
Averyanov, Aleksandr
Heute • 17:45
1 >>
Goradze, Artur
Khorolsky, Vitaly
Heute • 18:15
1 >>
Derypaska, Roman
Trofimov, Nikita
Heute • 18:30
1 >>
Zemyancev, Sergei
Kuzyo, Lev
Heute • 18:30
1 >>
Deynega, Maksim
Goradze, Artur
Heute • 18:45
1 >>
Khorolsky, Vitaly
Kalenik, Sergey
Heute • 18:45
1 >>
Masko, Yevhen
Fedorchenko, Andriy
Heute • 19:00
1 >>
Deynega, Maksim
Smetenko, Vadim
Heute • 19:15
1 >>
Sharpay, Viktor
Zubko, Vyacheslav
Heute • 19:45
1 >>
Boychuk, Vladimir
Nepochatov, Andrey
Heute • 20:20
1 >>
Krol, Yan
Pisklov, Sergey
Heute • 20:35
1 >>
Sharpay, Viktor
Nepochatov, Andrey
Heute • 20:55
1 >>
Kim, Dmitriy
Pisklov, Sergey
Heute • 21:10
1 >>
Boychuk, Vladimir
Zubko, Vyacheslav
Heute • 21:30
1 >>
Krol, Yan
Kuzmenko, Vladimir
Heute • 21:45
1 >>
Sharpay, Viktor
Boychuk, Vladimir
Heute • 22:05
1 >>
Kim, Dmitriy
Krol, Yan
Heute • 22:20
1 >>
Nepochatov, Andrey
Zubko, Vyacheslav
Heute • 22:40
1 >>
Pisklov, Sergey
Kuzmenko, Vladimir
Heute • 22:55
1 >>
Mehr anzeigen