Ukraine Win Cup, International
Halynskyi, Mykola
Griban,vadim
Startet in4 min.
1 >>
Kovalchuk, Nazar
Griban,vadim
Startet in34 min.
1 >>
Halynskyi, Mykola
Maksimenko, Artem
Startet in64 min.
1 >>
Rehush, Andrii
Deynega, Maksim
Startet in79 min.
1 >>
Kovalchuk, Nazar
Halynskyi, Mykola
Startet in94 min.
1 >>
Rehush, Andrii
Krokhmal, Vitaliy
Startet in109 min.
1 >>
Griban,vadim
Maksimenko, Artem
Heute • 16:15
1 >>
Maksimenko, Artem
Kovalchuk, Nazar
Heute • 16:45
1 >>
Deynega, Maksim
Krokhmal, Vitaliy
Heute • 17:00
1 >>
Griban,vadim
Halynskyi, Mykola
Heute • 17:15
1 >>
Griban,vadim
Kovalchuk, Nazar
Heute • 17:45
1 >>
Zayets, Alexey
Kalynevych, Oleksandr
Heute • 18:00
1 >>
Maksimenko, Artem
Halynskyi, Mykola
Heute • 18:15
1 >>
Rodin, Aleksey
Storozhenko, Alexander
Heute • 18:30
1 >>
Halynskyi, Mykola
Kovalchuk, Nazar
Heute • 18:45
1 >>
Zayets, Alexey
Storozhenko, Alexander
Heute • 19:00
1 >>
Maksimenko, Artem
Griban,vadim
Heute • 19:15
1 >>
Rodin, Aleksey
Kalynevych, Oleksandr
Heute • 19:30
1 >>
Zayets, Alexey
Rodin, Aleksey
Heute • 20:00
1 >>
Sheshurak, Lubomir
Shamray, Andrey
Heute • 20:15
1 >>
Storozhenko, Alexander
Kalynevych, Oleksandr
Heute • 20:30
1 >>
Chernayvskiy, Serhii
Ivashkin, Aleksander
Heute • 20:45
1 >>
Kalynevych, Oleksandr
Zayets, Alexey
Heute • 21:00
1 >>
Sheshurak, Lubomir
Ivashkin, Aleksander
Heute • 21:15
1 >>
Storozhenko, Alexander
Rodin, Aleksey
Heute • 21:30
1 >>
Chernayvskiy, Serhii
Shamray, Andrey
Heute • 21:45
1 >>
Storozhenko, Alexander
Zayets, Alexey
Heute • 22:00
1 >>
Sheshurak, Lubomir
Chernayvskiy, Serhii
Heute • 22:15
1 >>
Kalynevych, Oleksandr
Rodin, Aleksey
Heute • 22:30
1 >>
Ivashkin, Aleksander
Shamray, Andrey
Heute • 22:45
1 >>
Rodin, Aleksey
Zayets, Alexey
Heute • 23:00
1 >>
Shamray, Andrey
Sheshurak, Lubomir
Heute • 23:15
1 >>
Kalynevych, Oleksandr
Storozhenko, Alexander
Heute • 23:30
1 >>
Ivashkin, Aleksander
Chernayvskiy, Serhii
Heute • 23:45
1 >>
Lutsyshyn, Oleh
Zhuravlev, Aleksandr
Heute • 00:00
1 >>
Ivashkin, Aleksander
Sheshurak, Lubomir
Heute • 00:15
1 >>
Pisklov, Sergey
Styranets, Mykchailo
Heute • 00:30
1 >>
Shamray, Andrey
Chernayvskiy, Serhii
Heute • 00:45
1 >>