Ukraine Win Cup, International
Demchenko, Vladislav
Krol, Yan
Startet in10 min.
1 >>
Yurkov, Dmitriy
Rodin, Aleksey
Startet in10 min.
1 >>
Smetenko, Vadim
Kalenik, Sergey
Startet in25 min.
1 >>
Khoroshko, Aleksandr
Burdakov, Andrey
Startet in40 min.
1 >>
Rodin, Aleksey
Korobeynik, Sergey
Startet in40 min.
1 >>
Deynega, Maksim
Grabskiy, Andrey
Startet in55 min.
1 >>
Burdakov, Andrey
Demchenko, Vladislav
Startet in70 min.
1 >>
Yurkov, Dmitriy
Akimov, Igor
Startet in70 min.
1 >>
Smetenko, Vadim
Deynega, Maksim
Startet in85 min.
1 >>
Ptitsyn, Dmitriy
Kireev, Sergey
Startet in100 min.
1 >>
Kalenik, Sergey
Grabskiy, Andrey
Startet in115 min.
1 >>
Khoroshko, Aleksandr
Demchenko, Vladislav
Heute • 01:00
1 >>
Sulim, Aleksandr
Buluy, Sergey
Heute • 01:00
1 >>
Grabskiy, Andrey
Smetenko, Vadim
Heute • 01:15
1 >>
Ptitsyn, Dmitriy
Buluy, Sergey
Heute • 01:30
1 >>
Kalenik, Sergey
Deynega, Maksim
Heute • 01:45
1 >>
Krol, Yan
Demchenko, Vladislav
Fr. 27.5 • 02:00
1 >>
Kalenik, Sergey
Smetenko, Vadim
Fr. 27.5 • 02:15
1 >>
Burdakov, Andrey
Khoroshko, Aleksandr
Fr. 27.5 • 02:30
1 >>
Ptitsyn, Dmitriy
Sulim, Aleksandr
Fr. 27.5 • 02:30
1 >>
Grabskiy, Andrey
Deynega, Maksim
Fr. 27.5 • 02:45
1 >>
Deynega, Maksim
Smetenko, Vadim
Fr. 27.5 • 03:15
1 >>
Kireev, Sergey
Ptitsyn, Dmitriy
Fr. 27.5 • 03:30
1 >>
Grabskiy, Andrey
Kalenik, Sergey
Fr. 27.5 • 03:45
1 >>
Buluy, Sergey
Ptitsyn, Dmitriy
Fr. 27.5 • 04:30
1 >>
Maksimenko, Artem
Ivashkin, Aleksander
Fr. 27.5 • 06:30
1 >>
Plushch, Pavlo
Kovalenko, Vyacheslav
Fr. 27.5 • 06:30
1 >>
Kirsanov, Konstantin
Riabukhin, Anton
Fr. 27.5 • 07:00
1 >>
Kovalenko, Vyacheslav
Rubtsov, Eduard
Fr. 27.5 • 07:00
1 >>
Maksimenko, Artem
Riabukhin, Anton
Fr. 27.5 • 07:30
1 >>
Plushch, Pavlo
Rubtsov, Eduard
Fr. 27.5 • 07:30
1 >>
Kirsanov, Konstantin
Ivashkin, Aleksander
Fr. 27.5 • 08:00
1 >>
Kovalenko, Vyacheslav
Pirvelli, Rodion
Fr. 27.5 • 08:00
1 >>
Maksimenko, Artem
Kirsanov, Konstantin
Fr. 27.5 • 08:30
1 >>
Plushch, Pavlo
Pirvelli, Rodion
Fr. 27.5 • 08:30
1 >>
Riabukhin, Anton
Ivashkin, Aleksander
Fr. 27.5 • 09:00
1 >>
Rubtsov, Eduard
Kovalenko, Vyacheslav
Fr. 27.5 • 09:00
1 >>
Deynega, Kirill
Pinchuk, Vitaly
Fr. 27.5 • 09:15
1 >>
Zavinskiy, Sergey
Deynega, Kirill
Fr. 27.5 • 09:15
1 >>
Ivashkin, Aleksander
Maksimenko, Artem
Fr. 27.5 • 09:30
1 >>
Pirvelli, Rodion
Plushch, Pavlo
Fr. 27.5 • 09:30
1 >>
Riabukhin, Anton
Kirsanov, Konstantin
Fr. 27.5 • 10:00
1 >>
Rubtsov, Eduard
Pirvelli, Rodion
Fr. 27.5 • 10:00
1 >>