Ukraine Win Cup, International
Schepanskiy, Yuriy
Halynskyi, Mykola
Startet in11 min.
1 >>
Doroshenko, Bogdan
Yurchenko, Gennadiy
Startet in26 min.
1 >>
Maksimenko, Artem
Kovalchuk, Nazar
Startet in41 min.
1 >>
Chernayvskiy, Serhii
Doroshenko, Bogdan
Startet in56 min.
1 >>
Maksimenko, Artem
Halynskyi, Mykola
Startet in71 min.
1 >>
Lazebny, Ruslan
Yurchenko, Gennadiy
Startet in86 min.
1 >>
Schepanskiy, Yuriy
Kovalchuk, Nazar
Startet in101 min.
1 >>
Yurchenko, Gennadiy
Chernayvskiy, Serhii
Startet in116 min.
1 >>
Kovalchuk, Nazar
Halynskyi, Mykola
Heute • 17:00
1 >>
Lazebny, Ruslan
Doroshenko, Bogdan
Heute • 17:15
1 >>
Schepanskiy, Yuriy
Maksimenko, Artem
Heute • 17:30
1 >>
Lazebny, Ruslan
Chernayvskiy, Serhii
Heute • 17:45
1 >>
Sukovatiy, Igor
Skachenko, Serhii
Heute • 18:00
1 >>
Yurchenko, Gennadiy
Doroshenko, Bogdan
Heute • 18:15
1 >>
Metla, Alexey
Kovalenko, Vyacheslav
Heute • 18:30
1 >>
Doroshenko, Bogdan
Chernayvskiy, Serhii
Heute • 18:45
1 >>
Sukovatiy, Igor
Kovalenko, Vyacheslav
Heute • 19:00
1 >>
Yurchenko, Gennadiy
Lazebny, Ruslan
Heute • 19:15
1 >>
Metla, Alexey
Skachenko, Serhii
Heute • 19:30
1 >>
Sukovatiy, Igor
Metla, Alexey
Heute • 20:00
1 >>
Levshin, Anatoly
Sheshurak, Lubomir
Heute • 20:15
1 >>
Kovalenko, Vyacheslav
Skachenko, Serhii
Heute • 20:30
1 >>
Tatarinov, Valeriy
Shamray, Andrey
Heute • 20:45
1 >>
Skachenko, Serhii
Sukovatiy, Igor
Heute • 21:00
1 >>
Levshin, Anatoly
Shamray, Andrey
Heute • 21:15
1 >>
Kovalenko, Vyacheslav
Metla, Alexey
Heute • 21:30
1 >>
Tatarinov, Valeriy
Sheshurak, Lubomir
Heute • 21:45
1 >>
Kovalenko, Vyacheslav
Sukovatiy, Igor
Heute • 22:00
1 >>
Levshin, Anatoly
Tatarinov, Valeriy
Heute • 22:15
1 >>
Skachenko, Serhii
Metla, Alexey
Heute • 22:30
1 >>
Shamray, Andrey
Sheshurak, Lubomir
Heute • 22:45
1 >>
Metla, Alexey
Sukovatiy, Igor
Heute • 23:00
1 >>
Sheshurak, Lubomir
Levshin, Anatoly
Heute • 23:15
1 >>
Skachenko, Serhii
Kovalenko, Vyacheslav
Heute • 23:30
1 >>
Shamray, Andrey
Tatarinov, Valeriy
Heute • 23:45
1 >>
Rodin, Aleksey
Storozhenko, Alexander
Heute • 00:00
1 >>
Shamray, Andrey
Levshin, Anatoly
Heute • 00:15
1 >>
Holoborodko, Yevhenii
Shtukovanyi, Roman
Heute • 00:30
1 >>
Sheshurak, Lubomir
Tatarinov, Valeriy
Heute • 00:45
1 >>
Rodin, Aleksey
Shtukovanyi, Roman
Mi. 22.3 • 01:00
1 >>
Tatarinov, Valeriy
Levshin, Anatoly
Mi. 22.3 • 01:15
1 >>
Holoborodko, Yevhenii
Storozhenko, Alexander
Mi. 22.3 • 01:30
1 >>
Sheshurak, Lubomir
Shamray, Andrey
Mi. 22.3 • 01:45
1 >>
Rodin, Aleksey
Holoborodko, Yevhenii
Mi. 22.3 • 02:00
1 >>