Ukraine Win Cup, International
Kireev, Sergey
Fashchevskiy, Ivan
Startet in35 min.
1 >>
Doroshenko, Artem
Derevinskiy, Dmitriy
Startet in65 min.
1 >>
Korobeynik, Sergey
Onischenko, Ruslan
Startet in65 min.
1 >>
Zakharov, Yan
Derevinskiy, Dmitriy
Startet in95 min.
1 >>
Korobeynik, Sergey
Gorchakov, Vadim
Heute • 07:30
1 >>
Zakharov, Yan
Khamurda, Vitaliy
Heute • 08:00
1 >>
Gorchakov, Vadim
Onischenko, Ruslan
Heute • 09:00
1 >>
Khamurda, Vitaliy
Derevinskiy, Dmitriy
Heute • 09:00
1 >>
Gorchakov, Vadim
Korobeynik, Sergey
Heute • 10:30
1 >>
Derevinskiy, Dmitriy
Zakharov, Yan
Heute • 11:00
1 >>
Derevinskiy, Dmitriy
Khamurda, Vitaliy
Heute • 12:00
1 >>
Onischenko, Ruslan
Gorchakov, Vadim
Heute • 12:00
1 >>
Chuyko, Roman
Rubtsov, Eduard
Heute • 12:30
1 >>
Kryvorotko, Yevhen
Ivashkin, Aleksander
Heute • 12:30
1 >>
Pirvelli, Rodion
Plushch, Pavlo
Heute • 13:00
1 >>
Chuyko, Roman
Plushch, Pavlo
Heute • 13:30
1 >>
Chuyko, Roman
Pirvelli, Rodion
Heute • 14:30
1 >>
Kryvorotko, Yevhen
Nikolenko, Maxim
Heute • 14:30
1 >>
Maksimenko, Artem
Ivashkin, Aleksander
Heute • 15:00
1 >>
Plushch, Pavlo
Rubtsov, Eduard
Heute • 15:00
1 >>
Ivashkin, Aleksander
Kryvorotko, Yevhen
Heute • 15:30
1 >>
Rubtsov, Eduard
Chuyko, Roman
Heute • 15:30
1 >>
Plushch, Pavlo
Pirvelli, Rodion
Heute • 16:00
1 >>
Pirvelli, Rodion
Chuyko, Roman
Heute • 17:00
1 >>