Ukraine Win Cup, International
Derevinskiy, Dmitriy
Andreev, Oleg
2
3
2
0
3. Satz
8 >>
Korobeynik, Sergey
Buluy, Sergey
2
2
2
0
3. Satz
8 >>
Batyuk, Dmitriy
Pogonov, Alexander
Startet in19 min.
1 >>
Goloveshkin, Aleksey
Akimov, Igor
Startet in19 min.
1 >>
Goloveshkin, Aleksey
Buluy, Sergey
Startet in49 min.
1 >>
Krol, Yan
Fashchevskiy, Ivan
Startet in49 min.
1 >>
Batyuk, Dmitriy
Fashchevskiy, Ivan
Startet in79 min.
1 >>
Korobeynik, Sergey
Akimov, Igor
Startet in79 min.
1 >>
Akimov, Igor
Buluy, Sergey
Startet in109 min.
1 >>
Batyuk, Dmitriy
Krol, Yan
Fr. 19.8 • 02:30
1 >>
Korobeynik, Sergey
Goloveshkin, Aleksey
Fr. 19.8 • 02:30
1 >>
Fashchevskiy, Ivan
Pogonov, Alexander
Fr. 19.8 • 03:00
1 >>
Pogonov, Alexander
Batyuk, Dmitriy
Fr. 19.8 • 03:30
1 >>
Fashchevskiy, Ivan
Krol, Yan
Fr. 19.8 • 04:00
1 >>
Fashchevskiy, Ivan
Batyuk, Dmitriy
Fr. 19.8 • 04:30
1 >>
Krol, Yan
Batyuk, Dmitriy
Fr. 19.8 • 05:30
1 >>
Pogonov, Alexander
Fashchevskiy, Ivan
Fr. 19.8 • 06:00
1 >>
Sharpay, Viktor
Burdakov, Andrey
Fr. 19.8 • 06:30
1 >>
Khoroshko, Aleksandr
Mukha,taras
Fr. 19.8 • 07:00
1 >>
Zakharov, Yan
Plushch, Pavlo
Fr. 19.8 • 07:00
1 >>
Khamurda, Vitaliy
Plushch, Pavlo
Fr. 19.8 • 07:30
1 >>
Sharpay, Viktor
Mukha,taras
Fr. 19.8 • 07:30
1 >>
Khoroshko, Aleksandr
Burdakov, Andrey
Fr. 19.8 • 08:00
1 >>
Zakharov, Yan
Rodin, Aleksey
Fr. 19.8 • 08:00
1 >>
Khamurda, Vitaliy
Zakharov, Yan
Fr. 19.8 • 08:30
1 >>
Sharpay, Viktor
Khoroshko, Aleksandr
Fr. 19.8 • 08:30
1 >>
Mukha,taras
Burdakov, Andrey
Fr. 19.8 • 09:00
1 >>
Burdakov, Andrey
Sharpay, Viktor
Fr. 19.8 • 09:30
1 >>
Mukha,taras
Khoroshko, Aleksandr
Fr. 19.8 • 10:00
1 >>
Plushch, Pavlo
Zakharov, Yan
Fr. 19.8 • 10:00
1 >>
Mukha,taras
Sharpay, Viktor
Fr. 19.8 • 10:30
1 >>
Plushch, Pavlo
Khamurda, Vitaliy
Fr. 19.8 • 10:30
1 >>
Burdakov, Andrey
Khoroshko, Aleksandr
Fr. 19.8 • 11:00
1 >>
Rodin, Aleksey
Zakharov, Yan
Fr. 19.8 • 11:00
1 >>