Ukraine Win Cup, International
Fashchevskiy, Ivan
Burdakov, Andrey
4
5
0
2
3. Satz
8 >>
Solovey, Vitaliy
Fashchevskiy, Ivan
Startet in20 min.
1 >>
Yurkov, Dmitriy
Krol, Yan
Startet in20 min.
1 >>
Kireev, Sergey
Burdakov, Andrey
Startet in50 min.
1 >>
Liushnia, Oleksandr
Rodin, Aleksey
Heute • 06:30
1 >>
Sharpay, Viktor
Buluy, Sergey
Heute • 06:30
1 >>
Krokhmal, Vitaliy
Goloveshkin, Aleksey
Heute • 07:00
1 >>
Liushnia, Oleksandr
Goloveshkin, Aleksey
Heute • 07:30
1 >>
Krokhmal, Vitaliy
Rodin, Aleksey
Heute • 08:00
1 >>
Mukha,taras
Buluy, Sergey
Heute • 08:00
1 >>
Liushnia, Oleksandr
Krokhmal, Vitaliy
Heute • 08:30
1 >>
Sharpay, Viktor
Mukha,taras
Heute • 08:30
1 >>
Goloveshkin, Aleksey
Rodin, Aleksey
Heute • 09:00
1 >>
Boychuk, Vladimir
Styranets, Mykchailo
Heute • 12:30
1 >>
Pisklov, Sergey
Gedz, Valentin
Heute • 13:00
1 >>
Yurkov, Dmitriy
Bortsov, Dmitriy
Heute • 13:00
1 >>