Ukraine Win Cup, International
Goloveshkin, Aleksey
Buluy, Sergey
7
4
1
0
2. Satz
8 >>
Krol, Yan
Fashchevskiy, Ivan
10
6
0
1
2. Satz
5 >>
Batyuk, Dmitriy
Fashchevskiy, Ivan
Startet in22 min.
1 >>
Korobeynik, Sergey
Akimov, Igor
Startet in22 min.
1 >>
Akimov, Igor
Buluy, Sergey
Startet in52 min.
1 >>
Batyuk, Dmitriy
Krol, Yan
Startet in82 min.
1 >>
Korobeynik, Sergey
Goloveshkin, Aleksey
Startet in82 min.
1 >>
Fashchevskiy, Ivan
Pogonov, Alexander
Startet in112 min.
1 >>
Pogonov, Alexander
Batyuk, Dmitriy
Fr. 19.8 • 03:30
1 >>
Fashchevskiy, Ivan
Krol, Yan
Fr. 19.8 • 04:00
1 >>
Fashchevskiy, Ivan
Batyuk, Dmitriy
Fr. 19.8 • 04:30
1 >>
Krol, Yan
Batyuk, Dmitriy
Fr. 19.8 • 05:30
1 >>
Pogonov, Alexander
Fashchevskiy, Ivan
Fr. 19.8 • 06:00
1 >>
Sharpay, Viktor
Burdakov, Andrey
Fr. 19.8 • 06:30
1 >>
Khoroshko, Aleksandr
Mukha,taras
Fr. 19.8 • 07:00
1 >>
Zakharov, Yan
Plushch, Pavlo
Fr. 19.8 • 07:00
1 >>
Khamurda, Vitaliy
Plushch, Pavlo
Fr. 19.8 • 07:30
1 >>
Sharpay, Viktor
Mukha,taras
Fr. 19.8 • 07:30
1 >>
Khoroshko, Aleksandr
Burdakov, Andrey
Fr. 19.8 • 08:00
1 >>
Zakharov, Yan
Rodin, Aleksey
Fr. 19.8 • 08:00
1 >>
Khamurda, Vitaliy
Zakharov, Yan
Fr. 19.8 • 08:30
1 >>
Sharpay, Viktor
Khoroshko, Aleksandr
Fr. 19.8 • 08:30
1 >>
Mukha,taras
Burdakov, Andrey
Fr. 19.8 • 09:00
1 >>
Burdakov, Andrey
Sharpay, Viktor
Fr. 19.8 • 09:30
1 >>
Mukha,taras
Khoroshko, Aleksandr
Fr. 19.8 • 10:00
1 >>
Plushch, Pavlo
Zakharov, Yan
Fr. 19.8 • 10:00
1 >>
Mukha,taras
Sharpay, Viktor
Fr. 19.8 • 10:30
1 >>
Plushch, Pavlo
Khamurda, Vitaliy
Fr. 19.8 • 10:30
1 >>
Burdakov, Andrey
Khoroshko, Aleksandr
Fr. 19.8 • 11:00
1 >>
Rodin, Aleksey
Zakharov, Yan
Fr. 19.8 • 11:00
1 >>