Ukraine Win Cup, International
Levshin, Anatoly
Tatarinov, Valeriy
7
6
2
0
3. Satz
8 >>
Griban,vadim
Kovalchuk, Nazar
Startet in3 min.
1 >>
Tatarinov, Valeriy
Sheshurak, Lubomir
Startet in18 min.
1 >>
Maksimenko, Artem
Halynskyi, Mykola
Startet in33 min.
1 >>
Levshin, Anatoly
Sheshurak, Lubomir
Startet in48 min.
1 >>
Halynskyi, Mykola
Kovalchuk, Nazar
Startet in63 min.
1 >>
Lazebny, Ruslan
Tatarinov, Valeriy
Startet in78 min.
1 >>
Maksimenko, Artem
Griban,vadim
Startet in93 min.
1 >>
Levshin, Anatoly
Lazebny, Ruslan
Startet in108 min.
1 >>
Sheshurak, Lubomir
Tatarinov, Valeriy
Sa. 1.4 • 02:30
1 >>
Tatarinov, Valeriy
Levshin, Anatoly
Sa. 1.4 • 03:00
1 >>
Sheshurak, Lubomir
Lazebny, Ruslan
Sa. 1.4 • 03:30
1 >>
Tatarinov, Valeriy
Lazebny, Ruslan
Sa. 1.4 • 04:00
1 >>
Sheshurak, Lubomir
Levshin, Anatoly
Sa. 1.4 • 04:30
1 >>
Lazebny, Ruslan
Levshin, Anatoly
Sa. 1.4 • 05:00
1 >>
Lazebny, Ruslan
Sheshurak, Lubomir
Sa. 1.4 • 05:30
1 >>
Lyushnya, Oleksandr
Kalenik, Sergey
Sa. 1.4 • 06:30
1 >>
Shukin, Dmitriy
Kalenik, Sergey
Sa. 1.4 • 07:00
1 >>
Shamray, Andrey
Yurchenko, Gennadiy
Sa. 1.4 • 07:15
1 >>
Lyushnya, Oleksandr
Deynega, Maksim
Sa. 1.4 • 07:30
1 >>
Doroshenko, Bogdan
Grabskiy, Andrey
Sa. 1.4 • 07:45
1 >>
Shukin, Dmitriy
Lyushnya, Oleksandr
Sa. 1.4 • 08:00
1 >>
Shamray, Andrey
Grabskiy, Andrey
Sa. 1.4 • 08:15
1 >>
Kalenik, Sergey
Deynega, Maksim
Sa. 1.4 • 08:30
1 >>
Doroshenko, Bogdan
Yurchenko, Gennadiy
Sa. 1.4 • 08:45
1 >>
Shamray, Andrey
Doroshenko, Bogdan
Sa. 1.4 • 09:15
1 >>
Kalenik, Sergey
Lyushnya, Oleksandr
Sa. 1.4 • 09:30
1 >>
Grabskiy, Andrey
Yurchenko, Gennadiy
Sa. 1.4 • 09:45
1 >>
Kalenik, Sergey
Shukin, Dmitriy
Sa. 1.4 • 10:00
1 >>
Yurchenko, Gennadiy
Shamray, Andrey
Sa. 1.4 • 10:15
1 >>
Deynega, Maksim
Lyushnya, Oleksandr
Sa. 1.4 • 10:30
1 >>
Grabskiy, Andrey
Doroshenko, Bogdan
Sa. 1.4 • 10:45
1 >>
Lyushnya, Oleksandr
Shukin, Dmitriy
Sa. 1.4 • 11:00
1 >>