TT Cup, International
Kaptanovsky, Andrey
Tsykhotskiy, Andrey
6
6
1
1
3. Satz
8 >>
Tuchkevych, Volodymyr
Kaptanovsky, Andrey
Startet in17 min.
1 >>
Vashchuk, Roman
Bohdan, Zdrobylko
Startet in47 min.
1 >>
Tuchkevych, Volodymyr
Vashchuk, Roman
Startet in77 min.
1 >>
Bohdan, Zdrobylko
Tsykhotskiy, Andrey
Startet in107 min.
1 >>
Vakulenko, Denis
Shcherbak, Denys
Do. 30.6 • 06:50
1 >>
Lebed, Dmitriy
Baystryuchenko, Dmitriy
Do. 30.6 • 06:55
1 >>
Krutko, Aleksey
Kebalo, Denis
Do. 30.6 • 07:20
1 >>
Kovalchuk, Nazar
Schepanskiy, Yuriy
Do. 30.6 • 07:35
1 >>
Einer, Raimond
Rakel, Dmitri
Do. 30.6 • 07:45
1 >>
Shkurupii, Oleksandr
Vovk, Vitalii
Do. 30.6 • 07:50
1 >>
Dubrovin, Dmitry
Lytvynenko, Mykola
Do. 30.6 • 07:55
1 >>
Dzyabura, Aleksander
Zaitsev, Andrii
Do. 30.6 • 07:55
1 >>
Levshin, Anatoly
Plishilo, Volodymyr
Do. 30.6 • 08:05
1 >>
Marin, Francisco
Llamas, Ismael
Do. 30.6 • 08:10
1 >>
Valo, Rainer
Einer, Raimond
Do. 30.6 • 08:15
1 >>
Marsik, Richard
Marat, Filip
Do. 30.6 • 08:20
1 >>
Vakulenko, Denis
Kebalo, Denis
Do. 30.6 • 08:20
1 >>
Lebed, Dmitriy
Kolos, Maksym
Do. 30.6 • 08:25
1 >>
Filatov, Sergey
Dubrovin, Dmitry
Do. 30.6 • 08:30
1 >>
Tkachenko, Oleksandr
Schepanskiy, Yuriy
Do. 30.6 • 08:35
1 >>
Aracil, Salvador
Limonta, Enrique
Do. 30.6 • 08:40
1 >>
Poder, Kuido
Rakel, Dmitri
Do. 30.6 • 08:45
1 >>
Fiklik, Ondrej
Marsik, Richard
Do. 30.6 • 08:50
1 >>
Vovk, Vitalii
Shcherbak, Denys
Do. 30.6 • 08:50
1 >>
Zaitsev, Andrii
Baystryuchenko, Dmitriy
Do. 30.6 • 08:55
1 >>
Kovalchuk, Nazar
Levshin, Anatoly
Do. 30.6 • 09:05
1 >>
Teterya, Yuriy
Lytvynenko, Mykola
Do. 30.6 • 09:05
1 >>
Almagro, Francisco
Llamas, Ismael
Do. 30.6 • 09:10
1 >>
Poder, Kuido
Einer, Raimond
Do. 30.6 • 09:15
1 >>
Krutko, Aleksey
Shkurupii, Oleksandr
Do. 30.6 • 09:20
1 >>
Ruzicka, Josef
Marat, Filip
Do. 30.6 • 09:20
1 >>
Tkachenko, Oleksandr
Plishilo, Volodymyr
Do. 30.6 • 09:35
1 >>
Marin, Francisco
Aracil, Salvador
Do. 30.6 • 09:40
1 >>
Teterya, Yuriy
Dubrovin, Dmitry
Do. 30.6 • 09:40
1 >>
Valo, Rainer
Rakel, Dmitri
Do. 30.6 • 09:45
1 >>
Ruzicka, Josef
Marsik, Richard
Do. 30.6 • 09:50
1 >>
Vakulenko, Denis
Vovk, Vitalii
Do. 30.6 • 09:50
1 >>
Levshin, Anatoly
Schepanskiy, Yuriy
Do. 30.6 • 10:05
1 >>
Almagro, Francisco
Limonta, Enrique
Do. 30.6 • 10:10
1 >>
Filatov, Sergey
Lytvynenko, Mykola
Do. 30.6 • 10:15
1 >>
Poder, Kuido
Valo, Rainer
Do. 30.6 • 10:15
1 >>
Fiklik, Ondrej
Marat, Filip
Do. 30.6 • 10:20
1 >>
Shkurupii, Oleksandr
Kebalo, Denis
Do. 30.6 • 10:20
1 >>
Dzyabura, Aleksander
Kolos, Maksym
Do. 30.6 • 10:25
1 >>
Tkachenko, Oleksandr
Levshin, Anatoly
Do. 30.6 • 10:35
1 >>
Aracil, Salvador
Llamas, Ismael
Do. 30.6 • 10:40
1 >>
Ruzicka, Josef
Fiklik, Ondrej
Do. 30.6 • 10:50
1 >>
Teterya, Yuriy
Filatov, Sergey
Do. 30.6 • 10:50
1 >>
Semenets, Oleksandr
Baystryuchenko, Dmitriy
Do. 30.6 • 10:55
1 >>
Kovalchuk, Nazar
Plishilo, Volodymyr
Do. 30.6 • 11:05
1 >>
Almagro, Francisco
Aracil, Salvador
Do. 30.6 • 11:10
1 >>
Vakulenko, Denis
Shkurupii, Oleksandr
Do. 30.6 • 11:20
1 >>
Tkachenko, Oleksandr
Kovalchuk, Nazar
Do. 30.6 • 11:35
1 >>
Marin, Francisco
Limonta, Enrique
Do. 30.6 • 11:40
1 >>
Krutko, Aleksey
Vovk, Vitalii
Do. 30.6 • 11:50
1 >>
Semenets, Oleksandr
Zaitsev, Andrii
Do. 30.6 • 11:55
1 >>
Plishilo, Volodymyr
Schepanskiy, Yuriy
Do. 30.6 • 12:05
1 >>
Almagro, Francisco
Marin, Francisco
Do. 30.6 • 12:10
1 >>
Aksjonov, Nikita
Trofimov, Erik
Do. 30.6 • 12:15
1 >>
Fiklik, Ondrej
Khalaila, Adam
Do. 30.6 • 12:20
1 >>
Kebalo, Denis
Shcherbak, Denys
Do. 30.6 • 12:20
1 >>
Kolos, Maksym
Baystryuchenko, Dmitriy
Do. 30.6 • 12:25
1 >>
Limonta, Enrique
Llamas, Ismael
Do. 30.6 • 12:40
1 >>
Tamashauskas, Edvinas
Aksjonov, Nikita
Do. 30.6 • 12:45
1 >>
Vakulenko, Denis
Krutko, Aleksey
Do. 30.6 • 12:50
1 >>
Zaplatilek, Ctibor
Fiklik, Ondrej
Do. 30.6 • 12:50
1 >>
Lebed, Dmitriy
Semenets, Oleksandr
Do. 30.6 • 12:55
1 >>
Kukeste, Anton
Trofimov, Erik
Do. 30.6 • 13:15
1 >>
Dolezal, Martin
Khalaila, Adam
Do. 30.6 • 13:20
1 >>
Shkurupii, Oleksandr
Shcherbak, Denys
Do. 30.6 • 13:20
1 >>
Dzyabura, Aleksander
Baystryuchenko, Dmitriy
Do. 30.6 • 13:25
1 >>
Kukeste, Anton
Aksjonov, Nikita
Do. 30.6 • 13:45
1 >>
Dolezal, Martin
Fiklik, Ondrej
Do. 30.6 • 13:50
1 >>
Vovk, Vitalii
Kebalo, Denis
Do. 30.6 • 13:50
1 >>
Zaitsev, Andrii
Kolos, Maksym
Do. 30.6 • 13:55
1 >>
Tamashauskas, Edvinas
Trofimov, Erik
Do. 30.6 • 14:15
1 >>
Zaplatilek, Ctibor
Khalaila, Adam
Do. 30.6 • 14:20
1 >>
Kukeste, Anton
Tamashauskas, Edvinas
Do. 30.6 • 14:45
1 >>
Dolezal, Martin
Zaplatilek, Ctibor
Do. 30.6 • 14:50
1 >>
Gritsienko, Nazar
Vahta, Dmitriy
Do. 30.6 • 15:00
1 >>
Kotik, Andrey
Gritsienko, Nazar
Do. 30.6 • 15:30
1 >>
Nechyporuk, Vadym
Vahta, Dmitriy
Do. 30.6 • 16:00
1 >>
Bohuslav, Budik
Dvorak, Martin
Do. 30.6 • 16:20
1 >>
Nechyporuk, Vadym
Gritsienko, Nazar
Do. 30.6 • 16:30
1 >>
Zahradka, Zdenek
Bohuslav, Budik
Do. 30.6 • 16:50
1 >>
Kotik, Andrey
Vahta, Dmitriy
Do. 30.6 • 17:00
1 >>
Taaber, Sander
Kregzde, Daljus
Do. 30.6 • 17:15
1 >>
Skopec, Daniel
Dvorak, Martin
Do. 30.6 • 17:20
1 >>
Nechyporuk, Vadym
Kotik, Andrey
Do. 30.6 • 17:30
1 >>
Liu, Le
Taaber, Sander
Do. 30.6 • 17:45
1 >>
Skopec, Daniel
Bohuslav, Budik
Do. 30.6 • 17:50
1 >>
Mannik, Marko
Kregzde, Daljus
Do. 30.6 • 18:15
1 >>
Zahradka, Zdenek
Dvorak, Martin
Do. 30.6 • 18:20
1 >>
Mannik, Marko
Taaber, Sander
Do. 30.6 • 18:45
1 >>
Skopec, Daniel
Zahradka, Zdenek
Do. 30.6 • 18:50
1 >>
Liu, Le
Kregzde, Daljus
Do. 30.6 • 19:15
1 >>
Mannik, Marko
Liu, Le
Do. 30.6 • 19:45
1 >>
Pasek, Dominik
Kulveit, Jonas
Do. 30.6 • 20:20
1 >>
Brozek, Michal
Pasek, Dominik
Do. 30.6 • 20:50
1 >>
Kulisek, Marek
Kulveit, Jonas
Do. 30.6 • 21:20
1 >>
Brozek, Michal
Kulveit, Jonas
Do. 30.6 • 22:20
1 >>
Kulisek, Marek
Brozek, Michal
Do. 30.6 • 22:50
1 >>
Ukraine Win Cup, International39